مقاله مديريت بحران درسازمان هاي امروزي و راه هاي مقابله با آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مديريت بحران درسازمان هاي امروزي و راه هاي مقابله با آن :


محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات:24
نویسنده(ها):
فرشاد قنبریان – دانشجوی دانشگاه ازاداسلامی واحدنراق
فاطمه صابری – دانشجوی دانشگاه ازاداسلامی واحدنراق
حمیدرضا بهرامی – عضو هیئت علمی دانشگاه ازاداسلامی واحدنراق

چکیده:
موضوع مدیریت بحران درحوزه های مختلف مطرح است سازمان ها به عنوان یکی ازاجزای اصلی جامعه امروزی نیز ازاین امرمستثنی نیستند درعصرجدید و درهزاره سوم بحرانها واقعیتی جدایی ناپذیر ازماهیت درونی سازمانها گردیده اند بحرانها درواقع دراثررخدادها و عوامل طبیعی و غیرطبیعی بطور ناگهانی پدید می اید و سختی و خسارت را به یک مجموعه یا سازمان تحمیل می کند به بیان دیگر اکثرسازمان ها درزمان های خاص با بحران روبرو میگردند بروز بحران درسازمانهای مختلف با بینش مثبت بایستی به عنوان یک سرمایه تلقی شود و این بخاطر این است که دربحران مجموعه امکانات سازمان ساختارها نیروی انسانی توانمندی قانونی و ; به خوبی باهمدیگر ترکیب شده و همدلی مناسبی درسازمان ایجادوازامکانات بلااستفاده سازمان به نحومطلوبی استفاده میشود برای پیشگیری ازبحرانهای منفی و مدیریت صحیح برآن لازم است تمهیدات لازم قبل ازشکل گیری خمیرمایه بحران اندیشه شود مقاله درابتدا تعریف بحران سازمانی را مطرح می سازد سپس با بیان انواع طبقه بندی بحرانها تعریف مدریت بحران و ضرورت آن یک چارچوب استراتژیک برای مواجه شدن با بحران درسازمان ارایه کرده و با مطرح ساختن پیشنهادهای کاربردی و موثرنتیجه گیری میکند

لینک کمکی