مقاله نقش و جايگاه تمثيل در يادگيري مفاهيم ديني

ارد بخشی از متن مقاله نقش و جايگاه تمثيل در يادگيري مفاهيم ديني : محل انتشار: همایش ملی تعلیم و تربیت دینی در مکتب صادقین (ع) تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): زهره کاوه سوادکوه – کارشناس ارشد مدیرت آموزشیام الهدی کاوه سوادکوه – هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندرانمحمود تنها – کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث – پژوهشگر قرآنی و مدرس دانشگاه پیام نور مازندران چکیده: قرآن، اقیانوس بیکرانی است که ضمن این که دارای ساحل هایی در وادی بی نهایت و عمقی به ژرفایخالق آن است، بخشنده ای است که مشتاقان خویش را به تناسب استعداد و ظرفیتی که دارند واشتیاق و طلبی که مینمایند بهره میدهد.گرچه هیچ انسانی را قدرت ر

مقاله احکام حج

ارد بخشی از متن مقاله احکام حج : محل انتشار: همایش ملی تعلیم و تربیت دینی در مکتب صادقین (ع) تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): زهره کاوه سوادکوه – کارشناس ارشد مدیرت آموزشیام الهدی کاوه سوادکوه – هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندرانمحمود تنها – کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث – پژوهشگر قرآنی و مدرس دانشگاه پیام نور مازندران چکیده: قرآن، اقیانوس بیکرانی است که ضمن این که دارای ساحل هایی در وادی بی نهایت و عمقی به ژرفایخالق آن است، بخشنده ای است که مشتاقان خویش را به تناسب استعداد و ظرفیتی که دارند واشتیاق و طلبی که مینمایند بهره میدهد.گرچه هیچ انسانی را قدرت ر

تحقيق شعر و زندگي فروغ فرخزاد از آغاز تا امروز و تحليل چند شعر از او

ارد بخشی از متن تحقيق شعر و زندگي فروغ فرخزاد از آغاز تا امروز و تحليل چند شعر از او : محل انتشار: همایش ملی تعلیم و تربیت دینی در مکتب صادقین (ع) تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): زهره کاوه سوادکوه – کارشناس ارشد مدیرت آموزشیام الهدی کاوه سوادکوه – هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندرانمحمود تنها – کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث – پژوهشگر قرآنی و مدرس دانشگاه پیام نور مازندران چکیده: قرآن، اقیانوس بیکرانی است که ضمن این که دارای ساحل هایی در وادی بی نهایت و عمقی به ژرفایخالق آن است، بخشنده ای است که مشتاقان خویش را به تناسب استعداد و ظرفیتی که دارند واشتیاق و طلبی که مینمایند بهره میدهد.گرچه هیچ انسانی را قدرت ر