مقاله نقش تغييرات اب و هوا و گرده افشاني در تمشک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش تغييرات اب و هوا و گرده افشاني در تمشک :


محل انتشار: دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
مهشید فخرایی لاهیجی –

چکیده:
به رسمیت شناختن فعل و انفعالات بین آب و هوا, محصولات کشاورزی و تنوع زیستی پیچیده هستند. گرده افشانی در گیاهان با تغییر در شرایط آب و هوایی بطور نامحسوس تأثیر قرار دارد. همانگونه که گرده افشانی یک مرحله حیاتی در تولید مثل بسیاری از گیاهان گلدار بوسیله حشرات از جمله تمشک می باشد. در بوته های تمشک نیز زنبور ها به شدت به گل های تمشک به دلیل شهد و گرده فراوان جلب می شوندبیش از 90% %.زنبور هابه خصوص زنبور عسل حشره اصلی گرده افشان تمشک می باشند و باد با سرعت 11 کیلومتر در ساعت عامل دیگری می باشد. شرایط آب و هوایی تا حد زیادی بر عملکرد دانه گرده. مقدار گرده گل در شروع گلدهی و در طول تمام رشدگل تمشک تاثیر دارد.وزن دانه گرده در مراحل مختلف رشد گل از 13/9 میلیگرم تا 10/1 میلی گرم متغیر بوده است.بیشترین تعداد بساک در هر گل در موقعیت رشد اولیه گل 85/8 و در مرحله رشد نهایی 60/3 بوده است.درصد دانه های گرده های بارور در مرحله نهایی 43/8 بودو بیشترین وزن دانه گرده در هر 100 بساکدر مرحله نهایی رشد گل 1/81 میلی گرم می باشد . وزن میوه تمشک در زمانیکه توسط زنبور گرده افشانی می گردد بین 1/92 تا 3/11 گرم می باشددر حالیکه وزن میوه های تمشک بدون گرده افشانی به کمک زنبور 1/72 تا 2/28 گرم بود . گرده افشانی توسط زنبور بر روی عملکرد میوه اثری ندارد بلکه بر روی فرم و شکل میوه تمشک اثر دارد و بخوبی به دلیل تغییر شکل میوه تمشک مشهود می باشد.

لینک کمکی