مقاله مطالعه جريان انرژي و پتانسيل گرمايش جهاني در مزارع ديم کدوي اجيلي (شهرستان گرگان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه جريان انرژي و پتانسيل گرمايش جهاني در مزارع ديم کدوي اجيلي (شهرستان گرگان) :


محل انتشار: اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
محمدتقی فیض بخش – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
افشین سلطانی – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فاطمه شیخ – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و دانشجوی دکتری اصلاح نباتات دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
این مطالعه جهت بررسی سیر انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی (GWP) 1 مزارع کدوی آجیلی در شهرستان گرگان ا نجام گردید. د اده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه از کشاورزان تهیه گردید. نتایج نشان داد که میزان انرژی ورودی 9143/24 مگاژول در هکتار بود. بیشترین مصرف انرژی مربوط به سوخت (3078 مگاژول در هکتار) و کود نیتروژن (2782 مگاژول در هکتار) بود همچنین پتانسیل گرمایش جهانی (GWP), 556/1 کیلوگرم معادل Co2 در هکتار به دست آمد. با توجه به نتایج به دست آمده استفاده از ارقام و توده های پرمحصول, مدیریت سوخت و کود نیتروژن جهت بالا بردن راندمان ا نرژی و کاهش اثرات زیست محیطی الزامی است.

لینک کمکی