مقاله تاثير شرايط خشکسالي و ترسالي دربرنامه ريزي و مديريت حوضه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير شرايط خشکسالي و ترسالي دربرنامه ريزي و مديريت حوضه :


محل انتشار: نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
مهسا میردشتوان – دانشجوی کارشناسی ارشددانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
فریبا ابراهیمی آذرخواران – دانشجوی کارشناسی ارشددانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:
افزایش و کاهش بارش نسبت به متوسط منطقه دردرازمدت سبب افزایش احتمال وقوع پدیده هایی مانند سیلاب و خشکسالی میشود با این حال با ارزیابی شرایط و ارایه راهکارهای مدیریتی میتوان ازشدت خسارت دراینده کاست درپژوهش حاضر هفت ایستگاه هواشناسی دارای شرایط مناسب اماری درسطح حوضه طالقان انتخاب گردید و وضعیت خشکسالی و ترسالی حوضه بررسی گردید نتایج نشان داد که دردوره 37ساله مورد بررسی خشک ترین دوره بین سالهای 1373-74و 1381-82 است و مرطوبت ترین دوره بین سالهای 1361-62 تا 1368-69 است همچنین راهکارهای مدیریتی برای پیشگیری و همچنین کاهش خسارت ناشی ازنوسانات اقلیمی پیشنهاد شده است

لینک کمکی