مقاله تاثير تنش شوري در صفات مورفولوژيکي در گياه سويا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير تنش شوري در صفات مورفولوژيکي در گياه سويا :


محل انتشار: اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
تعداد صفحات:4
نویسنده(ها):
ویدا آیینی – دانشجوی ارشد دانشگاه امام خمینی قزوین
جعفر احمد – دانشیار دانشگاه امام خمینی قزوین
محمدرضا نقوی – استاد دانشگاه ه پردیس کشاورزی تهران

چکیده:
گیاهان در طول رشد و نمو خود در معرض عوامل تنش زای محیطی قرار دارند. یکی از مهمترین این تنش ها,تنش شوری است که می تواند رشد و تولید محصول را محدود سازد. رشد گیاهان در شرایط تنش شوری ممکناست از طریق تغییرات پتانسیل اسمزی در اثر کاهش پتانسیل آب در محیط ریشه, تاثیر یونهای ویژه در فرآیندهای, متابولیکی کاهش یابدبر این اساس پژوهشی در زمینه تنش شوری گیاه سویا دررقم ویلیامز صورت گرفت و کشت گیاه در دو پروسه زمانی و اعمال تنش در مرحله رویشی گیاه ( 6-4)برگی انجام گرفت و نتایج به دست امده درمورد طول ساقه در دو پروسه زمانی بهاره و زمستانه ثبت گردید و تاثیر شوری بر قد گیاه مشخص گردید که گیاه بهاره دارای طول ساقه بلند تر و رشد بهتر نسبت به زمستانه دارد

لینک کمکی