مقاله بررسي ميزان آگاهي زيست محيطي دانش آموزان متوسطه دختر شهر اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ميزان آگاهي زيست محيطي دانش آموزان متوسطه دختر شهر اهواز :


محل انتشار: همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران
تعداد صفحات:20
نویسنده(ها):
الهام یاوری خراط – معاونت دبیرستان شایسته, ناحیه چهار شهرستان اهواز
محمد حسین پور – دکترای برنامه ریزی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات خوزستان
فروزان فرخیان – دکترای مدیریت محیط زیست, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات خوزستان

چکیده:
آموزش محیط زیست مهم ترین ابزاری است که جامعه برای مقابله با چالش های آیندگان در اختیار دارد و مدرسه جنبه های جامعه موجود را باز تولید می کند و به طور همزمان افراد آموزش دیده را برای حفاظت از جامعه آینده آماده می سازد. آشنایی جوانان با علوم پایه زیست محیطی روحیه حفاظت از منابع طبیعی را تقویت و حس مسئولیت پذیری را در آن ها افزایش می دهد. این تحقیق با هدف بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز نسبت به مسائل زیست محیطی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت پیمایشی بود. نمونه آماری 973 دانش آموز دختر در سال تحصیلی 91-1390 پرسشنامه ای با 36 سوال بسته پاسخ را تکمیل نمودند که از 36 سوال مطرح شده, 8 سوال در رابطه با آلودگی آب, 6 سوال در رابطه با آلودگی هوا, 5 سوال در رابطه با آلودگی خاک, و برای هر کدام از مسائل مربوط به آلودگی صوت و فضای سبز 4 سوال و نیز برای هر یک از مسائل مربوط به افزایش جمعیت, بازیافت و بیابانزایی 3 سوال مطرح شده بود. نتایج این بررسی نشان می دهد که دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز آگاهی زیادی درباره مسائل زیست محیطی دارند.

لینک کمکی