مقاله مطالعه اقليم گردشگري فيروزکوه با استفاده از شاخص هاي الگوي Rayman

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه اقليم گردشگري فيروزکوه با استفاده از شاخص هاي الگوي Rayman :


محل انتشار: اولین همایش ملی گردشگری, جغرافیا و محیط زیست پایدار
تعداد صفحات:26
نویسنده(ها):
هوشمند عطایی – استادیار دانشگاه پیام نور , تهران , ایران
مبین شرف الدین – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا ی طبیعی ( گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) دانشگاه پیام نور

چکیده:
شهرستان فیروزکوه از جاذبه های طبیعی و تاریخی برخوردار است . یکی از مهمترین نیازهای گردشگران آگاهی از وضعیت اقلیمی و اطلاع از زمان های مناسب گردشگری در منطقه می باشد. در این مطالعه شرایط آب و هوایی شهر فیروزکوه مورد بررسی قرار گرفته و زمان مناسب گردشگری در این شهر مشخص شده است و ایستگاه سینوپتیک فیروزکوه به عنوان ایستگاه شاخص برای تعیین اقلیم آسایش شهرستان فیروزکوه در نظر گرفته شده است. جهت تعیین اقلیم آسایش منطقه فیروزکوه, سه شاخص دمای معادل فیزویولوژی (PET), متوسط پیش بینی شده (PMV)و دمای موثر استاندارد(SET) با استفاده از الگوی RayMan محاسبه گردیده است. نتیجه مطالعه نشان می دهد شرایط آسایش حرارتی در فیروزکوه بر اساس شاخص های PET و PMV در ماه ژوئن( خرداد) و سپتامبر(شهریور) می باشد. در ماه های جولاتی (تیر) و آکوست (مرداد) تنش گرمایی اندک وجود دارد. بر اساس نتایج شاخص SET, تعداد روزهای همراه با آسایش در شهرستان فیروزکوه در مقایسه با شاخص های PET و PMV بیشتر است و روزهای آسایش از نیمه دوم ژوئن (خرداد) تا نیمه اول سپتامبر(شهریور) می باشد. به نظر می رسد که نتایج شاخص های PET و PMV با شرایط اقلیمی منطقه تطابق بیشتری دارد. اما برآیند نتایج سه شاخص مذکور نشانگر آن است که شهرستان فیروزکوه به طور کلی از هوای خنکی برخوردار است و می تواند از اوائل خرداد تا پایان شهریور پذیرای گردشگران داخلی و خارجی باشد.

لینک کمکی