مقاله بررسي کارايي فرآيند اکسيداسيون فتوشيميايي (UV/H2O2) در حذف رنگ رودآمينB از محلول سنتتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي کارايي فرآيند اکسيداسيون فتوشيميايي (UV/H2O2) در حذف رنگ رودآمينB از محلول سنتتيک :


محل انتشار: شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
سیدعلیرضا موسوی – دکترای مهندسی محیط زیست و مدرس گروه مهندسی بهداشت محیط, دانشکده بهداشت, دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه, (نویسنده مسئول مکاتبات
پرویز محمدی – دکترای مهندسی محیط زیست, موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق, مجتمع عالی آموزشی پژوهشی غرب , گروه مهندسی آب وفاضلاب, کرمانشاه
سیدمجید داعی نیاکی – دانشجوی دانشجوی کارشناسی مهندسی آب و فاضلاب, مجتمع عالی آموزشی پژوهشی غرب , گروه مهندسی آب و فاضلاب, کرمانشاه
سمیه عزم نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط, دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه, دانشکده بهداشت, گروه مهندسی بهداشت محیط, کرمانشاه

چکیده:
مقدمه : سمیت و عدم تجزیه پذیری پسابهای صنایع نساجی و نیز رنگ پساب اثرات مخربی بر محیط زیست وارد می کند, به طوری که حتی کمترین مقادیر رنگدانه ها, زندگی جانوران آبزی را تحت تأثیر قرار می دهد. پیشرفت های اخیر در تصفیه شیمیایی فاضلاب منجر به ارتقا فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOPs) شده است. در این میان فرآیند فنتون با تولید رادیکالهای آزاد OH0 به عنوان یک اکسیدان قوی می تواند اکسیداسیون ترکیبات آلی را با پتانسیل بالایی تحت تأثیر قرار دهد. جهت تولید رادیکالهای آزاد عواملی چون کاتالیست Fe+2 یا انرژی نوری ماورا بنفش مورد نیاز می باشند. مواد و روش ها: این تحقیق یک مطالعه تجربی, مداخله ای در مقیاس آزمایشگاهی می باشد. که اثر دو پارامتر غلظت H2O2 و زمان تابش با توجه به نتایج مطالعات پیشین و یک بررسی اولیه آزمایشگاهی را در حذف رنگ رودآمینB بصورت سنتیتیک با غلظت 100 میلی گرم در لیتر در یک راکتوری از جنس پیرکس با تابش یک لامپ UV 30 واتی مورد بررسی قرار داده است.نتایج و بحث: در این مطالعه تنها از عامل UV با طول موج ثابت nm 254 جهت برانگیختن H2O2 در شرایط pH ثابت (در محدوده 7 ) استفاده شده است. اثر اکسیداسیون فتوشیمیایی بر 100 میلی گرم بر لیتر محلول رنگی در غلظت های مختلف H2O2 در چهار زمان واکنش (20, 40, 60, 80 دقیقه) مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق نشان می دهد که فرآیند, در زمان واکنش 80 دقیقه و غلظت 100 میلی گرم بر لیتر پراکسید هیدروژن راندمان مناسبی( حذف 38% رنگ) با صرف هزینه کمتر را دارد. نتیجه گیری: حذف مواد رنگزا در بررسی حاضر تحت تاثیر عوامل غلظت اکسیدان و زمان تابش می باشد. هرچند افزایش تولید رادیکال هیدروکسیل در زمان های واکنش مختلف کارایی فرایند را افزایش داد اما در غلظت های بالاتر این روند سیر نزولی داشت.

لینک کمکی