مقاله سخني کوتاه درباره اسطوره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سخني کوتاه درباره اسطوره :

سخنی کوتاه درباره اسطوره

اسطوره, معرب واژه یونانی historia به معنی (روایت) و (تاریخ) است. واژه myth در زبان های اروپایی از واژه یونانی mythos گرفته شده به معنی شرح, خبر و قصه. دانش اسطوره شناسی را (میتولوژی) میگویند.

اسطوره واقعیت فرهنگی بسیار پیچیده ای دارد که آن را میتوان از دیدگاه های گوناگون بررسی کرد. جامعه شناسان, قوم شناسان, روان شناسان و دین شناسان از اسطوره ها کمک می گیرند تا بتوانند با جوامع کهن بهتر آشنا شوند. اسطوره خاستگاه تفکر و عاطفه بشر است و آرزوهای او را باز می تاباند. از این رو با فلسفه و دین پیوندی نزدیک دارد و در آثار ادبی و هنری تاثیر فراوان گذاشته است.

انسان در جوامع کهن پیچیدگی های جهان و طبیعت را به گونه ای نمادین برای خود رمزگشایی می کرد. این رمزگشایی های نمادین ساختار اجتماعی اقوام باستانی را به ما نشان می دهند. هر چند اسطوره ها در جزئیات با هم متفاوتند, اما ساختار شان شبیه به هم است, زیرا همگی طرحی جهانی دارند. به نظر یونگ امروزه ما (به لطف نمایه ها و اسطوره های به یادگار مانده, در حال کشف تاریخ باستان هستیم). [1]

موضوع مهم در اسطوره شناسی اهمیتی است که نمادها دارند, زیرا نقش خدایان, نیمه خدایان و قهرمانان را در زندگی اجتماعی مردم در دوران گذشته روشن میسازند.

(اسطوره نقل کننده سرگذشتی قدسی و مینوی است, راوی واقعه ای است که در زمان نخستین, زمان شگرف بدایت همه چیز, رخ داده است. به بیانی دیگر: اسطوره حکایت میکند که چگونه به برکت کارهای نمایان و برجسته موجودات ما فوق طبیعی, واقعیتی, چه کل واقعیت, یا تنها جزئی از آن پا به عرصه وجود نهاده است. بنابراین اسطوره همیشه متضمن روایت یک خلقت است, یعنی می گوید چگونه چیزی پدید آمده و هستی خود را آغاز کرده است. اسطوره فقط از چیزی که واقعاً روی داده و به تمامی پدیدار گشته, سخن می گوید. شخصیت های اسطوره موجودات ما فوق طبیعی اند و خاصه به دلیل کارهایی که در زمان سرآغاز همه چیز انجام داده اند, شهرت دارند. اساطیر کار خلاق آنان را باز می نمایانند و قداست (یا تنها, فوق طبیعی بودن) اعمالشان را عیان میسازند.)[2]

اگر این تعریف را بپذیریم, باید قبول کنیم که اسطوره ها توصیف کننده عنصری مینوی در جهانند. این شکوفایی عنصر مینوی است که عالم را بنیان نهاده و بر اثر مداخلات موجودات ما فوق طبیعی است که انسان به گونه ای که امروز هست, تحول یافته است, یعنی موجودی جستجو گر و فرهنگ پذیر.[1] - یونگ انسان و سمبول هایش, ترجمه محمود سلطانیه. 1378 ص 156

[2] - میر چا الیاده: چشم انداز اسطوره, ترجمه جلال ستاری, تهران, 1362. ص 13

لینک کمکی