مقاله معرفي برخي از ناجوربالان (Heteroptera) شهرستان مرند در شرايط اقليمي استان آذربايجان شرقي

تحقيق آب و فاضلاب و اثرات آن بر محيط زيست

مقاله موانع و عوامل موثر بر رابطه بين گردشگري و توسعه اقتصادي