مقاله ارزيابي عملکرد سرمايه گذاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي عملکرد سرمايه گذاري :

چکیده: این مقاله برای مرور برسرعت گسترش وتوسعه مقالات درزمینه ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری تهیه شده است.هدف به طور مختصر بیان کردن نیروهای قابل توجه و مقالات آورده شده در این زمینه از تحقیق برای وضعیت جاری دانش وبرای پیشنهاد قانون کلی ومسیرتحقیقات آینده است.این خلاصه برای خوانندگانی نوشته شده که آشنا با فعالیت های مالی و اقتصادی هستند اما یک نوشته ی به خصوص وویژه برای کسی که می خواهد با وضعیت جاری در این صنعت آشنا شود نیست.پیشنهادات برای تحقیقات و پژوهش های آینده شامل تهذیب وپالایش ارزیابی عملکرد سهام بر پایه موجودی یک توازن بیشتردررفتارهزینه وارزیابی عملکرد سرمایه گذاری مشتریان ویژه است.

طبقه بندی : JEL G11 , G23

لغات کلیدی: وجوه متقابل- موانع وجوه- وجوه اوراق قرضه- عوامل تخفیفات اتفاقی- موجودی اوراق بهادار- مدیریت اوراق بهادار- آلفا- زمانبندی بازار- مشتریان سرمایه گذار
Wayne E. Ferson
CenFIS Working Paper 10-01
January2010
مقدمه
این زمان مناسبی برای مرور ادبیات مالی مقدماتی راجع به ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری است.در حالیکه این ادبیات به دهه ی1960 برمیگرددبا سابقه دهه ی 1930,در سالهای اخیررشدوپیشرفت انفجاری زیادی دیده شده است.در حال حاضر حتی برای یک متخصص هم ثابت نگاه داشتن دشوار است وهرچیز به بررسی کامل نردیک میشود مستلزم ده برابر طول صفحه در اینجااست.
این یک مرور برگزیده از شیوه های اندازه گیری عملکرد سهام و گواهی بر مدیریت حرفه ای سرمایه گذاری سهام است.با تاکید بر عقیده من این مهم ترین یافته ای است که احتمالا باید در آینده کاری در این زمینه موثرباشد.تعصب این انتخاب منافع نویسنده و مسلما دانش محدود در سطح فراوان اطلاعات در این زمینه را منعکس می کند.عذر خواهیی صادقانه من تقدیم به متخصصانی است که مقاله ها و نوشته هایشان را ار قلم انداخته ام.
بخش 2 یک پس زمینه کوچک فراهم می کند.چه چیزی رشد فراوان در تحقیقات دانشگاهی را بر عملکرد سرمایه گذاری توضیح می دهد من جند حدسس و گمان پیشنهاد می کنم.بخش 3 بهترین انتخاب را برای سنجش عملکرد اصلی را با استفاده از تخفیفات اتفاقی به عنوان عامل وحدت موضوع مرور می کند.
تحقیقات محیط زیست
سالهای اخیر شاهد یک انفجار درروشهای جدید وشواهد جدید در ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری بوده است.نیروهای زیاد به ایین تجدد(تجدد حیات علمی)کمک کرده اند.یک عامل مهم که بهای تولید تحقیقات عملکرد سرمایه گذاری را کاهش دادهاست مطالعات اولیه بر پایگاه داده های تجارتی اختصاصی و پر خرج برای نقش سرمایه های خود اتکا دارد.پژوهش گران مجموع داده ها و اطلاعات را به شکل دستی در دفاتر منتشر می کنند.
در سال 1997مرکزی برای پژوهش در مورد سلامت قیمت هاباCRSP نشان داده شد پایگاه داده های وجوه متقابل.ردیابی سرمایه سازمان مونیتورینگ با ترکیب داده های موجود ودر دسترس به دانشگاهیان بنابر بهای مناسبو معقول در پیرامون این زمان شروع شد.

ابتدا در حدود سال1994 چندین پایگاهداده مانع تامین سرمایه موجود به پژوهشگران دانشگاهی شدند.کمیسیون بورس واوراق بهادار SEC) ) از طریق سیستم اد گار اطلاعات مفصل دارایی سرمایه گذاران نهادی در دسترس محققان در بهای پایین و کم است.منابع اطلاعات بین المللی اوراق بهادار سرمایه گذاران نهادی اخیرا در دسترس دانشگاهیان قرار گرفتهاست.از طریق فروشندگان داده ها مانند Abel Noser ) ( دانشمندان به طور روز افزون اطلاعات خود را در صفحات وب ویا مجلات ضمیمه می کنند.تغییراتی در تنظیم مقررات نیز در داده های بیشتر منجر به مطالعه دانشگاهیان شده است.

لینک کمکی